Zdiagnozuj się i lecz w aplikacji, którą stworzyłem: iyoni.app

Oferta

Konsultacje niepowodzeń leczenia niepłodności

Leczenie niepłodności może się okazać procesem długotrwałym i wymagać zastosowania specjalistycznych metod terapeutycznych. Zazwyczaj jednak istnieją sposoby, by pomóc parom w spełnieniu marzenia o rodzicielstwie. Warto wiedzieć, że wcześniejsze niepowodzenia leczenia mogą mieć dużą wartość diagnostyczną. Oznacza to, że na podstawie dodatkowych informacji z dotychczasowej terapii można wyciągnąć wnioski o przyczynach problemów, a następnie lepiej dostosować podstępowanie do potrzeb konkretnych pacjentów. Konsultując pary, które doświadczyły niepowodzeń leczenia, koncentruję się na wartości, jaką można wynieść z przeszłych starań i dążę do tego, by zaproponować skuteczny plan dalszego leczenia.

Konsultacja niepowodzeń procedury In vitro i braku implantacji zarodków

Na powodzenie leczenia metodą in vitro wpływ ma wiele czynników. Rozpoczynając od wieku pacjentów i ich stanu zdrowia, poprzez charakter przyczyn niepłodności, aż po przebieg procedury, dobór protokołów stymulacji, zastosowane działania dodatkowe i jakość pracy laboratorium embriologicznego. Każdy z tych aspektów może oddziaływać na to, jakie będą szanse na sukces leczenia. Jestem zdania, że program zapłodnienia pozaustrojowego powinien być maksymalnie spersonalizowany. Każda para wymaga innego podejścia. Planując postępowanie z pacjentami, opieram się na dotychczasowej historii, ale również zachęcam do pogłębienia badań, by propozycja leczenia była możliwie jak najlepiej dopasowana do indywidualnej sytuacji pary. .

Konsultacje z zakresu wad i chorób genetycznych u potomstwa

Poradnictwo genetyczne zalecane jest parom , którym rodziły się dzieci z chorobami genetycznymi lub które doświadczają nawracających poronień . Uważa się, że ponad połowa wczesnych utrat ciąż (do 12 tygodnia) jest spowodowana zaburzeniami genetycznymi u płodu. Część wad i chorób genetycznych może być dziedziczna, inne występują z uwagi na zaburzenia podziałów komórkowych po zapłodnieniu.

Konsultacja genetyczna może mieć nierzadko przełomowe znaczenie dla zaplanowania właściwej opieki medycznej nad pacjentami planującymi ciążę. Umożliwia zaplanowanie odpowiednich badań przyszłych rodziców oraz zaplanowanie działań, które pozwolą na ograniczenie ryzyka wad czy chorób genetycznych u dziecka. To także okazja, by wyjaśnić wątpliwości pacjentów dotyczące ewentualnego prawdopodobnieństwa wystąpienia nieprawidłowości i zwiększa u poczucie bezpieczeństwa.

Diagnostyka preimplantacyjna chorób jednogenowych

Czy każda choroba genetyczna jest dziedziczona po rodzicach? Odpowiedź brzmi: nie. Jednak niektóre choroby genetyczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie i można z wyprzedzeniem określić, jakie będzie ryzyko ich wystąpienia u przyszłych generacji. Podczas spotkań poświęconych planowaniu diagnostyki preimplantacyjnej chorób jednogenowych (którą wprowadziłem jako pierwszy w Polsce), omawiam z pacjentami ich obciążenie oraz możliwe ścieżki postępowania zapobiegające ryzyku.

Celem diagnostyki preimplantacyjnej jest wczesne wykrywanie schorzeń genetycznych, badanie nosicielstwa wadliwych genów, a także ocena ryzyka wystąpienia określonej choroby genetycznej u potomstwa – jeszcze na etapie zarodka, czyli zanim dojdzie do ciąży. Dzięki temu większość par z obciążeniem chorobami jednogenowymi może doczekać się zdrowego potomstwa.

Obniżona rezerwa jajnikowa

Rezerwa jajnikowa  to pula komórek jajowych zdolnychdo zapłodnienia obecnych w jajnikach kobiety. Każda dziewczyna przychodzi na świat z określoną liczbą jajeczek, które po okresie dojrzewania, będą systematycznie dojrzewały i uwalniały się podczas cykli menstruacyjnych. To dlatego płodność kobiety zmienia się i zmniejsza wraz z wiekiem. Do oceny rezerwy jajnikowej służy Hormon antymüllerowski AMH), który jest uznanym markerem pozostałego potencjału rozrodczego kobiety i określa w pewnym zakresie szanse na uzyskanie ciąży. Pomaga również w rozpoznaniu przedwczesnego wygasania funkcji jajników, a także zespołu policystycznych jajników. Badanie poziomu AMH zazwyczaj jest zalecane pacjentkom zmagającym się z niepłodnością, ale także coraz częściej wykonują je profilaktycznie kobiety, które dopiero w przyszłości planują starać się o dziecko. Wyniki omawiamy wspólnie, po ich analizie i ewentualnym uzupełnieniu badaniem USG po to, by – w przypadku obniżonej rezerwy jajnikowej i innych nieprawidłowości – podjąć decyzję o dalszych krokach i leczeniu.

Prowadzenie leczenia pacjenta

Jeśli potrzebujesz pomocy w diagnozowaniu przyczyn trudności z zajściem w ciążę i wsparcia w skutecznym leczeniu, zapraszam do kontaktu. Opierając się na szczegółowej diagnostyce obojga partnerów, dobierzemy takie metody leczenia niepłodności, które przybliżą Cię do realizacji marzenia o rodzicielstwie.